Τρίτη, 9 Οκτωβρίου 2012

Στρατιωτική θητεία: Τιμητική άδεια για τους εθελοντές των Special Olympics

Μια ειδική τιμητική άδεια, που έρχεται ως μάνα εξ ουρανού, δικαιούνται όλοι οι στρατεύσιμοι που απασχολήθηκαν ως εθελοντές στους Παγκόσμιους Αγώνες Special Olympics - Αθήνα 2011. 
Η διάρκεια της άδειας είναι 10 ημέρες ενώ η χορήγησή της είναι υποχρεωτική από το διοικητή της μονάδας που υπηρετεί ο στρατεύσιμος εθελοντής των Special Olympics, αρκεί να τηρούνται οι εξής προϋποθέσεις: 
α. Να έχουν συμμετάσχει ως εθελοντές στους Παγκόσμιους Αγώνες Special Olympics - ΑΘΗΝΑ 2011, για όλο το κατά περίπτωση χρονικό διάστημα που είχε καθορισθεί από την Οργανωτική Επιτροπή των Αγώνων.
β. Να καταταγούν ή επανακαταταγούν, εμπρόθεσμα, στις Ένοπλες Δυνάμεις, μετά τη λήξη ή διακοπή της νόμιμης παραμονής τους έξω απ’ αυτές για εκπλήρωση στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης, από την ημερομηνία επίσημης λήξης των Παγκόσμιων Αγώνων Special Olympics - ΑΘΗΝΑ 2011 μέχρι και την 31 Δεκεμβρίου 2012.
Μην χάνετε χρόνο λοιπόν, όσοι δικαιούστε την άδεια απευθυνθείτε αρχικά για μια βεβαίωση στο γραφείο εθελοντών των Special Olympics Hellas στη διεύθυνση Ολυμπιακά Ακίνητα, Κτίριο Β07, Πάρκο Γουδή στην Αθήνα κάθε μέρα μέχρι τις 14:00.

Περισσότερες πληροφορίες:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails