Κυριακή, 7 Απριλίου 2013

Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους έως 29 ετών

Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας προανήγγειλε τη δράση με τίτλο «Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους έως 29 ετών». Στόχος του προγράμματος είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των νεοεισερχόμενων άνεργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία θα καταλήγει στην τοποθέτηση τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας.

35.000 Νέοι Ωφελούμενοι:
 •  Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ έως (29) ετών
 • Άνεργοι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έως 29 ετών, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους κατά προτεραιότητα το αργότερο 36 μήνες πριν την υποβολή αίτησης τους στο πρόγραμμα.

Περιλαμβάνει:
 • Κατάρτιση έως και 80 ώρες σε συνδιασμό με καθοδήγηση /εκπαιδευτικό mentoring.
 • Πρακτική άσκηση/ Εργασιακή εμπειρία πέντε(5) μηνών.
 • Επιχορήγηση των επιχειρήσεων που θα μετατρέψουν την πρακτική άσκηση σε σύμβαση εργασίας, με κάλυψη των εργοδοτικών εισφορών για ένα έτος.

Παροχές:
 • Σύνολο Επιδοτούμενης Κατάρτισης 2400€ ή 2700€
 • Επίδομα κατάρτισης 5€/ώρα κατάρτισης
 • Αμοιβή 460€ για κάθε μήνα εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης (για αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ)
 • Αμοιβή 400€ για κάθε μήνα εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης (για απόφοιτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης)
 • Ιατροφαρμακευτική κάλυψη
 • Επιπλέον ασφαλιστική κάλυψη έναντι κινδύνου, ατυχήματος κλπ. Για όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης.

Πληροφορίες: 
 • Στο site http://voucher.gov.gr/ (πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής)
 • Στο τηλέφωνο 800 114 4444 (μόνο πληροφορίες)
  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails